REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

500 mln zł na 9 inwestycji drogowych

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł.

 
Mapka: Ministerstwo Infrastruktury
Mapka: Ministerstwo Infrastruktury
                       Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Zadania te będą realizowane w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko–mazurskim.

Województwo dolnośląskie
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu

Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A8 w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu. Realizacja: 2020 r.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu

Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo mazowieckie
Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK61 na odcinku od ul. Głównej w m. Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku

Zadanie przewiduje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 90 m po lewej stronie drogi krajowej nr 61. Realizacja: 2021 r.

Rozbudowa DK79 na odc. Magnuszew – Ryczywół

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę skrzyżowań, budowę/przebudowę zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, systemu odwodnienia oraz oznakowania i urządzeń BRD. Realizacja: lata 2023-2025.

Województwo lubelskie
Rozbudowa DK27 na odc. Żary – Nowogród Bobrzański
Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK27 do 11,5 t/oś oraz budowę obwodnicy m. Bieniów. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. przebudowa skrzyżowań, rozbudowa zatok autobusowych, budowa wiaduktu, kanału technologicznego oraz ścieżki rowerowej. Realizacja: lata 2024-2029.

Województwo zachodniopomorskie
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku 1,05 km. Realizacja: 2020 r.

Województwo świętokrzyskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów – Sobótka

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś, dobudowę opasek zewnętrznych 2×0,5 m, przebudowę przepustów pod drogą główną, przebudowę zatok i chodników, uzupełnienie brakujących chodników, przebudowę skrzyżowania z drogą kolejową (wiadukt). Realizacja: lata 2023-2025.

Województwo śląskie
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w Pszczynie w rejonie ul. Żeglarskiej

Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o długości około 700 m i wysokości około 5,5 m oraz przebudowę ul. Żeglarskiej o długości około 500 m. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK15 do 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania na rondo w km 346+300, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1×2, odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji wraz z peronami i dojściami oraz budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia drogowego przeznaczonego dla przejść dla pieszych. Realizacja: lata 2022-2023.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA