REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bez ograniczeń tonażowych na warszawskim odcinku S2

Od 1 sierpnia do 30 września br. przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 t. Dotyczy to odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
W tym okresie wszystkie pojazdy ciężarowe będą mogły przejechać przez całą S2 w Warszawie. Obserwacja a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

Obecnie w szczytach: porannym (7.00-10.00) oraz popołudniowym (16.00-20.00) obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 t. Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu GDDKiA przeprowadzi pomiary natężenia ruchu i ocenimy warunki bezpieczeństwa.

Od otwarcia ostatniego odcinka trasy S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów minęło pół roku. Przez ten okres ruch pojazdów jak i zachowania kierowców ustabilizowały się. Pomimo odnotowanego wzrostu natężenia pojazdów (do dziś przez tunel przejechało ok. 11,5 mln pojazdów), nie wpłynęło to na zwiększenie liczby zdarzeń drogowych. Zaprojektowany układ drogowy od węzła Konotopa do węzła Lubelska, w przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi na węźle Opacz, zapewnia planowany poziom warunków bezpieczeństwa ruchu. Stąd podjęcie decyzji o czasowym zniesieniu ograniczeń w ruchu dla pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 t. Obserwacja a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

Wprowadzone zmiany oznakowania będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa GDDKiA wystąpiła do Policji oraz ITD o patrolowanie drogi oraz prowadzanie kontroli i egzekwowanie wykroczeń w przypadku łamania przepisów prawa o ruchu drogowym.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA