REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex będzie stosował mechanizm podzielonej płatności

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów VAT dotyczących podzielonej płatności Grupa BUDIMEX informuje, że płatności dokonywane przez spółki Grupy BUDIMEX będą realizowane na zasadach podzielonej płatności.

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie sytuacji gdy na fakturze wykazany jest podatek VAT a więc nie będzie miała zastosowania w przypadku podwykonawców usług budowlanych wystawiających faktury w trybie odwrotnego obciążenia VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadzony został ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62). Przepisy dotyczące tego zagadnienia zakładają dobrowolność stosowania mechanizmu jednakże wyłączną inicjatywę w tym zakresie pozostawiono nabywcy. Zgodnie z wielokrotnymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów był to zabieg celowy mający dać nabywcy narzędzie służące do minimalizacji ryzyka podatkowego oraz możliwość wykazania, iż dochował należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów. Potwierdzeniem tego jest również treść opublikowanej na stronach Ministerstwa Finansów „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki należące do sprzedawcy. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług i przekaże ją na odrębny rachunek VAT sprzedawcy (z którego ten będzie mógł płacić VAT swoim kontrahentom oraz regulować swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT względem Skarbu Państwa). Dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa w zakresie rozliczenia podatku naliczonego. Rozwiązanie ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA