REKLAMA
Drogi Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DK78

Rozpoczęły się roboty fundamentowe na budowie wiaduktu drogowo-kolejowego w ramach inwestycji na odcinku drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Wiadukt nad linią LHS zastąpi tradycyjny przejazd kolejowy w jednym poziomie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na blisko 11-kilometrowym odcinku między Kijami a Chmielnikiem realizowana jest od ub.r. Wykonawca prowadził prace głównie na zamkniętym fragmencie trasy od miejscowości Kije do przejazdu kolejowego. Na tym odcinku ułożona została przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni na przebudowanym ciągu głównym, wybudowane zostały także drogi dojazdowe. Aktualnie prowadzone są także roboty ziemne, odwodnieniowe i branżowe na odcinku między przejazdem kolejowym a Chmielnikiem. W związku z pracami na tym odcinku w dwóch lokalizacjach wprowadzony został ruch wahadłowy. Nadal obowiązują także objazdy wprowadzone w roku ubiegłym, dlatego trzeba uważać na oznakowanie.

Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. W ramach inwestycji za blisko 60 mln złotych zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym na odcinku o długości około 10,5 km. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów. Docelowo odcinek drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik dostosowany będzie do obciążeń 11,5 tony na oś.

Kierowcom przypominamy o wyznaczonych objazdach w związku z inwestycją. Dla pojazdów powyżej 6 ton objazd wyznaczony jest odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 766 Kije – Morawica i odcinkiem drogi krajowej nr 73 Morawica – Chmielnik.

Dla pojazdów poniżej 6 ton od miejscowości Kije drogą wojewódzką nr 766 do Włoszczowic, dalej drogą powiatową do skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w Piotrkowicach.

Źródło: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA