REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Dane finansowe Grupy PKP CARGO za 2018 r.

Grupa PKP CARGO potwierdziła bardzo dobre prognozy wyników finansowych osiągniętych w 2018 r. Grupa zanotowała wynik netto na poziomie 184 mln zł. To wzrost r/r aż o 125 proc.

W 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 5,24 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku 2017 (4,73 mld zł). To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO na giełdę. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 907 mln zł, co oznacza wzrost aż o 30 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w 2017 roku (700 mln zł). Zanotowano także znaczący wzrost wyniku netto r/r – z 82 mln zł do 184 mln zł. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe Grupy, które wzrosły tylko o 7,0 proc. przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3 proc.

– Realizujemy z sukcesami jeden z naszych głównych celów jakim jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy przede wszystkim poprzez poprawę efektywności działalności Grupy PKP CARGO –
podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Dzięki temu rośnie też konkurencyjność PKP CARGO, gdyż potrafimy coraz lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów. I umacniamy się na niekwestionowanej przez nikogo pozycji lidera rynku – mówi prezes Warsewicz.

Nakłady inwestycyjne Grupy PKP CARGO wyniosły 894 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2017 aż o 59 proc. Większość tej sumy przeznaczono na inwestycje taborowe (m.in. zakup trzech nowych lokomotyw elektrycznych typu Dragon 2). Grupa w 2018 roku przewiozła w sumie 121,9 mln ton towarów (+2,3 proc. r/r). Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane (+17,4 proc.) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+21,6 proc.). Rynek przewozów intermodalnych jest kluczowym, na którym Grupa PKP CARGO buduje swoją przyszłość. W latach 2019-2022 planowane są liczne inwestycje w zakup platform intermodalnych i lokomotyw wykorzystywanych w tym segmencie.

– Przewozy intermodalne już są jednym z kluczowych segmentów rynku transportowego, a ich znaczenie będzie systematycznie rosło. Dlatego Grupa PKP CARGO stawia na rozwój w kolejnych latach usług logistycznych, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę ładunków –
dodaje prezes Warsewicz.

Wyniki w 2018 roku w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:
– Intermodal:
 Przewozy intermodalne rozwijają się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w tym segmencie 9,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 21,6 proc. w porównaniu rokiem 2017 (7,6 mln ton).
– Rynek kruszyw:
 Wzrosty odnotowuje także rynek przewozu kruszyw. W tej grupie towarów przewieziono aż 17,4 proc. więcej kruszyw i materiałów budowlanych niż w 2017 roku (wzrost z 22,2 mln ton do 26,0 mln ton).
– Metale i rudy: 
W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 12,6 mln ton (-3,3 proc.).
– Węgiel kamienny: 
W tym segmencie przewieziono w 2018 roku 51,2 mln ton towarów (-1,1 proc.).

Autor: PKP CARGO S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA