REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja ZRID dla budowy drogi S1 Oświęcim – Dankowice

Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi ekspresowej S1 o długości około 15 km pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia w najbliższym czasie przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszym z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

Procedowanie decyzji ZRID


Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S1 Oświęcim – Dankowice został złożony w marcu 2021 r., a dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała w czerwcu 2021 r. W czasie procedury wydawania decyzji ZRID doszło do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Decyzja NSA nie zablokowała realizacji inwestycji, ale miała wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID.

Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu DŚU przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Potwierdzeniem prawidłowości działań GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej jest uzyskanie ZRID.

Aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRID dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała. Jej wydanie może nastąpić na przełomie września i października br. Również w październiku br. wykonawca odcinka Bieruń – Oświęcim planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Natomiast dla odcinka Mysłowice – Bieruń planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to II kwartał 2023 r.

S1 Oświęcim – Dankowice


Umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości około 15,2 km GDDKiA podpisała 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Wykonawcą tego odcinka jest konsorcjum spółek PORR i Mota-Engil Central Europe. Zakończył się już etap projektowania. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA