REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

ERBUD przejął IVT Weiner + Reimann GmbH

27 lutego 2018 r. ERBUD S.A. podpisała umowę nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH. Wartość transakcji wyniosła 8,5 mln euro.

Formalnie stronami transakcji są: ERBUD Beteiligungs GmbH – nowo utworzona spółka pośrednio zależna od ERBUD S.A. poprzez spółkę zależną ERBUD Deutschland Holding GmbH – jako kupujący oraz wspólnicy spółki IVT Weiner + Reimann GmbH jako sprzedający.IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen istnieje od 1982 roku. Zatrudnia 241 osób. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Umowa nabycia spółki IVT Weiner + Reimann GmbH obejmuje także jej podmiot zależny, IVT Menzenbach GmbH, który zajmuje się leasingiem pracowniczym.Działalność IVT koncentruje się w regionie Zagłębia Ruhry. Oprócz biura głównego spółka posiada dziewięć zakładów u swoich klientów. Wśród partnerów biznesowych IVT znajdują się firmy z sektora energetycznego, górniczego, budowlanego, chemicznego, a także huty i rafinerie.Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto: 0,9 mln euro.- Przejmując niemiecką firmę o tak szerokim zakresie kompetencji, znacząco rozszerzamy model biznesowy. Powiększamy dywersyfikację zarówno geograficzną, jak i segmentową naszej działalności. Segment serwisu i budownictwa dla przemysłu będzie generował co najmniej 23% przychodów. Kolejna zagraniczna spółka w strukturach Grupy ERBUD pozwoli poprawić rentowność, a także powiększyć udział przychodów z działalności poza Polską do ponad 20%. Dotychczasowi udziałowcy i równocześnie członkowie zarządu IVT, którym spółka zawdzięcza swój sukces, mają nasze pełne zaufanie, dlatego też planujemy skoncentrować się na jej ewolucyjnym rozwoju. Warto też dodać, że po przejęciu IVT w Grupie ERBUD zatrudnionych będzie ponad 2,5 tysiąca pracowników –
powiedział Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.Zgodnie z postanowieniami umowy dotychczasowi członkowie zarządu IVT, a więc Carsten Weiner i Heinz Reimann, będą pełnić swoje dotychczasowe funkcje przez, odpowiednio, co najmniej 3 lata i rok.- Dzięki nabyciu udziałów przez ERBUD S.A. stawiamy ważny krok w kierunku dalszego wzrostu i rozwoju organicznego. Nasze unikalne know-how i świetne relacje biznesowe, które rozwijały się przez dziesięciolecia, doskonale uzupełniają się z potencjałem i zasobami nowego właściciela. Kultury korporacyjne obu podmiotów również są do siebie bardzo podobne, co jest dla nas i naszych pracowników niezwykle ważne – powiedział Carsten Weiner, dyrektor zarządzający IVT Weiner + Reimann GmbH.Zarząd ITV spodziewa się w tym roku wzrostu zysków szczególnie w obszarze inżynierii elektrycznej oraz technologii pomiarów i sterowania. Warto dodać, że niemiecki rynek usług serwisowych w przemyśle jest wart ok. 20 mld euro, a więc ok. 10 razy więcej niż w Polsce, i ma ogromny potencjał rozwoju. Wartość rynku usług realizowanych w samych tylko sektorach: energetycznym, chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym – a więc w obszarach działalności spółki IVT – to ok. 13 mld euro.

Autor: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA