REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA o obwodnicy Łochowa

W związku z licznymi publikacjami dotyczącymi projektowanej obwodnicy Łochowa, a także nieścisłościami jakie pojawiły w przekazywanych informacjach, GDDKiA Oddział w Warszawie informuje:

Inwestycja pn. „Budowa obwodnicy Łochowa” została zawarta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zatwierdzonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 12.07.2017 r.

W związku z powyższym mazowiecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg i wybrał projektanta, którego zadaniem jest wykonanie dokumentacji wariantowego przebiegu obwodnicy Łochowa.

W dniu 20.07.2017 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK62. W trakcie prac projektowych GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z Projektantem zorganizował III tury spotkań informacyjnych, na których przedstawiane były warianty przebiegu przyszłej nowej trasy. Po każdym ze spotkań wpływały liczne uwagi i wnioski, które Projektant przeanalizował pod kątem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. Wnioski, które były możliwe do uwzględnienia, zostały wprowadzone do projektu.

Ponadto warszawski Oddział GDDKiA współpracuje, prowadząc liczne rozmowy z właścicielami działek jak i firmami, na których może bezpośrednio oddziaływać przygotowywana inwestycja.

Obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji trwają. Planowana droga ma mieć długość ok. 9 km i przebiegać po południowej stronie miasta. Wariant przebiegu obwodnicy Łochowa wskazany przez Inwestora znajdzie swoje odzwierciedlenie w Decyzji Środowiskowej. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej to IV kwartał 2018 r.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA