REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

II Europejskie Warsztaty dotyczące właściwości poślizgowych nawierzchni

W dniach 22-24 maja w Bouguenais we Francji odbyły się II Europejskie Warsztaty dotyczące właściwości poślizgowych nawierzchni (2nd European Pavement Friction Workshop). W warsztatach uczestniczyła GDDKiA.

Zdjęcie: Paweł Raduński, GDDKiA Oddział Gdańsk
Zdjęcie: Paweł Raduński, GDDKiA Oddział Gdańsk
II Europejskie Warsztaty zostały zorganizowane przez francuski instytut badawczo-rozwojowy IFSTTAR (French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji drogowych, instytutów badawczych, firm produkujących sprzęt pomiarowy oraz środowisk akademickich, które zajmują się oceną właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych i lotniskowych.

W warsztatach udział wzięły zespoły pomiarowe m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Czech, Litwy, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Nowej Zelandii. Strona polska reprezentowana była przez Zespół Pomiarowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału w Gdańsku oraz przedstawiciela Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, których zadaniem było przeprowadzenie pomiarów współczynników tarcia na poszczególnych odcinkach toru testowego za pomocą stacjonarnego urządzenia DFT (Dynamic Friction Tester).

Należy również zwrócić uwagę, iż w badaniach uczestniczyły urządzenia ViaFriction z Norwegii, Danii i Litwy oraz urządzenie TWO z Norwegii, które są również wdrażane przez GDDKiA do badania współczynników tarcia nawierzchni dróg krajowych w ramach diagnostyki stanu nawierzchni. Dzięki udziałowi w warsztatach istnieje możliwości m.in. wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji drogowych z różnych krajów.

Podczas badań na specjalnym torze testowym o nawierzchniach wykonanych w różnych technologiach, wykonywane były testy urządzeń mobilnych i stacjonarnych do pomiarów współczynników tarcia. Głównym celem warsztatów jest opracowanie metody harmonizacji urządzeń do oceny właściwości przeciwpoślizgowych w Europie.

GDDKiA aktualnie prowadzi prace związane z budową toru do badań porównawczych urządzeń służących do diagnostyki nawierzchni dróg i ich elementów – w tym oznakowania poziomego jezdni. W przyszłości planowane jest wykonywanie podobnych pomiarów, ale w znacznie większym zakresie, na specjalnie przygotowanych odcinkach na terenie województwa mazowieckiego. Umożliwi to wykonywanie pomiarów porównawczych urządzeń do diagnostyki nawierzchni, m.in. w zakresie równości, ugięć, współczynnika tarcia i elementów oznakowania poziomego.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Paweł Raduński, GDDKiA Oddział Gdańsk

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA