REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Kobiety na kolei

Promocja i rozwój kariery kobiet, godność w miejscu pracy, równowaga w wynagrodzeniach – to tylko niektóre z obszarów projektu porozumienia wypracowanego w ciągu ostatnich dwóch lat pomiędzy Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF).

 
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Negocjacje pomiędzy organizacją zrzeszającą pracodawców kolejowych (CER) a federacją reprezentującą pracowników transportu (ETF) rozpoczęły się w Brukseli 16 października 2019 roku. Ich celem było wypracowanie dokumentu, który określi obszary promocji zatrudniania kobiet na kolei. Nie dotyczy on jednak tylko i wyłącznie pracodawców, ale całej branży i jej otoczenia społecznego. To niezwykle istotny kierunek działań, z uwagi na to, że aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w Europie to około 46 proc., podczas gdy w sektorze kolejowym to zaledwie 20 proc. Celem opracowanego wstępnego porozumienia jest zwiększenie zatrudnienia kobiet w tej gałęzi transportu poprzez prowadzenie działań kierunkowych w kilku obszarach.

– Wypracowanie wstępnego porozumienia pracodawców i związków zawodowych jest sukcesem. U podstaw określonych w dokumencie obszarów działania, takich jak niwelowanie różnic w wynagrodzeniach, ograniczenie barier w rozwoju kariery oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, które mogą spotykać kobiety w środowisku pracy, leży zasada równego traktowania pracowników. Jestem przekonana, że takie właśnie podejście wszystkich podmiotów funkcjonujących w kolejnictwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tej branży jako miejsca pracy dla kobiet –
mówi Jolanta Dębiak, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w PKP S.A.

Prace nad projektem, w których uczestniczyli przedstawiciele PKP S.A., zakończyły się 30 czerwca bieżącego roku. Kolejnym krokiem na drodze do przyjęcia zawartych we wstępnym porozumieniu rozwiązań będzie głosowanie podczas Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), które jest zaplanowane na 20 września bieżącego roku. Z kolei głosowanie nad przyjęciem porozumienia przez Sekcję Kolejową Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) zaplanowano na październik.

Istnieje zatem duża szansa na to, iż uroczyste podpisanie porozumienia nastąpi jeszcze w tym roku, który jest rokiem szczególnym, bo przez Komisję Europejską uznanym za Europejski Rok Kolei.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA