REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kontynuacja prac nad wdrażaniem KSZRD na sieci TEN-T Etap 1

8 maja 2020 r. GDDKiA ponownie ogłosiła przetarg na realizację dwóch Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW) – RPW w Gdańsku oraz RPW w Katowicach.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Dlaczego ponowny przetarg?

Poprzednie zamówienia na realizację RPW zostało unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie szacunkowych wartości zamówienia.

Dokonaliśmy optymalizacji zamówienia, mając na względzie m.in. zgłaszane przez wykonawców wnioski i zapytania. Jesteśmy otwarci na dialog z branżą, a taka współpraca jest szansą na przygotowanie właściwie skalkulowanych ofert.

Zmiany wprowadziliśmy w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych wykonawcy, m.in. wydłużając okres weryfikacji doświadczenia do 8 lat w zakresie realizacji zamówienia czy pracy eksperta IT i zmniejszając wymagania, w których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego zamówienia.

Ponadto wyłączyliśmy również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) prawo opcji oraz wprowadziliśmy dwa etapy realizacji kamienia milowego nr 2, co umożliwiło wydłużenie terminu jego realizacji. Obecnie pierwszy etap realizacji kamienia milowego nr 2 wynosi 210, a drugiego 360 dni od podpisania umowy.

Zmiany dotyczą również kwestii rozliczenia, a dokładnie wypłacania zaliczki na realizację kamieni milowych nr 3, 4 i 5. Wprowadziliśmy również pewne korekty w wymaganiach technicznych dotyczące m.in. liczby i klas modułów rozproszonych.

Główne cele i obszar działania


W ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych zostanie zaprojektowana, wdrożona i uruchomiona infrastruktura przydrożna Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), np. moduły sterowania prędkością i pasami ruchu, czy moduły informowania podróżujących o utrudnieniach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem (CZR) w m. Dworek (k. Gdańska) oraz Kończyce (k. Zabrza).

Przetarg obejmie obszarowo drogi wchodzące w skład sieci drogowej KSZRD Etap 1 na terenie następujących Oddziałów GDDKiA:
– Część 1 – Oddziały GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie – drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek.
– Część 2 – Oddziału GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR Zabrze-Kończyce.

Wdrożenie, testy i wsparcie


Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego, Wykonawca wykona testy oraz integrację systemową, a następnie będzie świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap 1. W ramach projektu RPW zostaną zintegrowane z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego.

Dofinansowanie ze środków UE


Projekt KSZRD Etap 1 uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro z środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA