REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Łączenie ulicy Puławskiej z POW

Warszawski Oddział GDDKiA informuje, że 29 czerwca 2020 r. wprowadzony zostanie I etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska, czyli na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) z ul. Puławską.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zamknięta zostanie tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu S2.

Od częściowego zamknięcia do docelowej organizacji ruchu


W pierwszym etapie prac niedostępna będzie północna część zawrotki. Oznacza to, że kierowcy zjeżdżający z S2 w kierunku centrum tak jak dotychczas dojadą do końca trasy gdzie tym razem skręcą w prawo i dotychczasową łącznicą wjazdową dojadą do ul. Puławskiej. Kierowcy jadący od strony Piaseczna będą mogli teraz wjechać na S2 poprzez rondo pod wiaduktem drogi ekspresowej, skręcając w lewo zgodnie z docelową organizacją ruchu. Dla pozostałych relacji nie będzie zmian w organizacji ruchu.

Do wykonania dużo pracy, by połączyć odcinki


Połączenie istniejącego odcinka S2 z budowanym przedłużeniem trasy, za sprawą dużego zakresu robót, będzie pracochłonne. Niezbędne jest rozebranie części tymczasowej zawrotki i wykonanie właściwych prac drogowych, by zniwelować różnicę poziomu pomiędzy istniejącym i budowanym przedłużeniem trasy. Należy przebudować i przedłużyć mur oporowy oraz wykonać nasyp, na którym znajdą się poszczególne warstwy nawierzchni drogowej. Do tego trzeba jeszcze wybudować kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz przebudować istniejące i wybudować nowe oświetlenie drogowe. Na zakończenie pozostaną jeszcze do wykonania urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne), a także oznakowanie pionowe i poziome. Trzeba będzie także uzupełnić ekrany akustyczne. Wykonawca inwestycji szacuje, że na przeprowadzenie tych prac potrzebuje ok. sześciu miesięcy.

Przypomnijmy, że zawrotka to tylko tymczasowy zjazd


Cofnijmy się o siedem lat. W 2013 roku zakończona została budowa S2 Konotopa – Puławska. W ramach realizacji tego zadania, pod ul. Puławską, GDDKiA wybudowała elementy przyszłego tunelu (strop i ściany szczelinowe), które m.st. Warszawa ma w przyszłości wykorzystać pod poszerzenie ul. Puławskiej. Ponadto na końcu S2 powstała zawrotka jako rozwiązanie tymczasowe i przewidziane do likwidacji w ramach budowy przedłużenia obwodnicy w kierunku Wisły. Rolą zawrotki było zminimalizowanie utrudnień na węźle Puławska, początkowym lub końcowym punkcie Południowej Obwodnicy Warszawy na połączeniu z układem miejskich ulic. Zawrotka miała funkcjonować do czasu wybudowania kolejnego odcinka S2 i otwarcia węzła Puławska w jego docelowym układzie z wszystkimi relacjami skrętnymi w poziomie terenu.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA