REKLAMA
Drogi Wiadomości

MI skontrolowało organizacje ruchu na drogach krajowych

W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości ok. 4120 km, położonych na terenie 9 województw:

kujawsko-pomorskiego (drogi nr 25, 80, 10, 67, 62), mazowieckiego (drogi nr 8, S8, A2, 62, 60, 10, 7, S7), lubuskiego (drogi nr 32, S3, 22, 31, A2), łódzkiego (drogi nr S8, 72, A1, 74, 12, 71, 14, 70), podlaskiego (drogi nr 8, S8, 19, 16, S 61, 82), pomorskiego (drogi nr 7, S6, 6, 21, 20, 25), warmińsko-mazurskiego (drogi nr 16, 65, 63, 59, 57, 51, S7), wielkopolskiego (drogi nr 12, 11, S11, 5, 32, A2, S5, 36, 25, 72) i zachodniopomorskiego (drogi nr S3, S6, A6, 3, S10, 10, 22).

Przeprowadzone kontrole będą skutkowały wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, a także w czasowej organizacji ruchu odcinków dróg, na których prowadzone były roboty drogowe albo które były objęte przebudową. Wprowadzone przez organ zarządzający ruchem – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zmiany w organizacji ruchu pozytywnie wpłyną na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawią standard oznakowania drogowego.
Takie działania będą prowadzone również w 2019 roku na innych odcinkach dróg krajowych.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA