REKLAMA
Drogi Wiadomości

Mosty Katowice wykonają KP dla S74 Przełom/Mniów – w. Kielce Zachód

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka drogi S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. Wybrano ofertę spółki Mosty Katowice opiewającą na 4,5 mln zł.

Komisja przetargowa w kieleckim Oddziale GDDKiA uznała za najkorzystniejszą ofertę firmy Mosty Katowice opiewającą na 4,5 mln złotych. Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy. Warunek podpisania umowy z wykonawcą to m.in. brak odwołań od decyzji komisji przetargowej. Koncepcja programowa powinna być gotowa w 2020 roku.

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 16,4 km, biegnący po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy stanowiący obejście miejscowości Mniów, Miedziana Góra. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową), 2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA