REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na budowę oświetlenia drogowego autostrady A1

GDDKiA otworzyła oferty na wykonanie oświetlenia na węźle Częstochowa Północ, węźle Częstochowa Jasna Góra, węźle Częstochowa Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko i MOP Gorzelanka.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Ofertę z najniższą ceną, w kwocie 4 486 370,95 zł, złożyło MR Instal Makowski z Łodzi, a najwyższą, Elmontaż z Żywca, na kwotę 7 824 645,00 zł. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6 851 575,63 zł brutto. Oprócz ceny przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenia okresu gwarancji. Wszyscy oferenci zadeklarowali wydłużenie czasu gwarancji jakości na wskazane w przetargu elementy oświetlenia o 5 lat. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zamówienie obejmuje między innymi:
– wykonanie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800 na: węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z drogą krajową nr 1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z drogą krajową nr 43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z drogą krajową nr 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza;
– obsługę geodezyjną w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji:


GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym:
– 2 miesiące od daty podpisania Umowy – w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Północ wraz z drogą krajową nr 1, bez montażu sterowników opraw;
– 3 miesiące od daty podpisania Umowy – w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra wraz z drogą krajową nr 43, bez montażu sterowników opraw;
– 5 miesięcy od daty podpisania Umowy – w zakresie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich 3 węzłach.

Coraz bliżej zakończenia budowy


7 lutego 2020 roku podpisaliśmy umowę na montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2, oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2.

Co jeszcze nas czeka na budowie?


Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady A1 z DK46. Planujemy, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br.

Kolejne przetargi


Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) na linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Do realizacji są również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Do wykonania pozostał również cały zakres robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA