REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na pełnienie nadzoru nad budową S7 Moczydło – Miechów

17 stycznia otwarto oferty w przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Oferty złożyło 12 wykonawców.

Najtańszą ofertę złożyła spółka ECM Group Polska z kwotą 8.761.560,60 zł. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum: PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k. oraz PROMOST CONSULTING sp. z o.o. z kwotą 15.619.868,40 zł.

Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu wszystkich ofert wyłoniona zostanie najkorzystniejsza.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Przebudowana będzie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Trwa postępowanie przetargowe na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem). Otwarcie ofert składanych do tego przetargu planowane jest na 7 lutego 2020 r.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA