REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na remont autostrady A4

25 marca br. GDDKiA otwarła oferty na zaprojektowanie i wyremontowanie odcinka autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny a granicą woj. opolskiego i śląskiego. W przetargu wpłynęło 8 ofert.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Najniższą ofertę na kwotę 56 503 740,00 zł złożyło konsorcjum firm ADAC-LEWAR i DROG – BUD. Budżet GDDKiA na tę inwestycję wynosi 68 968 392,04 zł brutto.

Pozostałe oferty:
– COLAS Polska – 59 820 139,04 zł
– Budimex – 59 968 650,00 zł
– Konsorcjum firm Pavimental Polska i Silesia Invest – 61 353 780,99 zł
– STRABAG Infrastruktura Południe – 64 395 230,22 zł
– Konsorcjum firm BITUM, TRANSKOM, OLS, NOWAK-MOSTY i GRAMAR – 64  743  528,06 zł
– EUROVIA POLSKA – 65 417 293,69 zł
– DROGOMEX – 66 716 657,56 zł

Obie jezdnie z gruntownym remontem


W ramach zadania planowany jest remont obu jezdni autostrady na odcinku od Góry św. Anny aż do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Jezdnia południowa, w kierunku do Katowic, zostanie wyremontowana na odcinku o długości około 17,5 km (od km 264+035 do km 281+686). Jezdnia północna, w kierunku do Wrocławia, na odcinku o długości około 12,1 km (od km 281+686 do km 269+575). Wyremontowane zostaną również dwa węzły drogowe: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres prac będzie to zadanie dwuletnie. Prace podzielono na pięć etapów robót, z których każdy będzie trwał maksymalnie dwa miesiące.

Roboty będą prowadzone na całej szerokości jednej jezdni autostrady, po przełożeniu ruchu na drugą jezdnię. Tak jak w poprzednich latach, na odcinkach o odpowiedniej szerokości jezdni, ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach. Jedynie na odcinkach z obiektami inżynierskimi, gdzie jezdnia ma mniejszą szerokość, wprowadzony zostanie układ pasów 2+1.

Przeciwne kierunki ruchu zostaną rozdzielone barierami separacyjnymi. Podczas realizacji pierwszego etapu robót na jezdni południowej, o długości ok 2,5 km (od km 264+035 do km 266+550), na okres od 2 do 6 tygodni (w zależności od deklaracji wykonawcy) zostanie czasowo zamknięty MOP Góra św. Anny. Z kolei na czas zamknięcia węzłów Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie będą wyznaczone objazdy.

Wymienimy warstwę wiążącą, ścieralną i podbudowę


Wykonawca remontu wymieni warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni, a lokalnie jeszcze podbudowę. Wyremontuje także przejazdy awaryjne, montując na nich bariery linowe. Na nowej nawierzchni pojawi się oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmie również system odwodnienia drogi oraz obiektów mostowych.

Remont rozpocznie się w 2021 roku


Prowadzenie robót zaplanowano w okresie od III kwartału 2021 r. do IV kwartału 2022 r., z wyłączeniem okresu zimowego przypadającego od 15 grudnia do 15 marca.

Realizujemy założenia i systematycznie poprawiamy jakość A4

Na przestrzeni kilkunastu lat wyremontowaliśmy około 150 km autostrady A4 z całego liczącego ponad 170 km odcinka (w podziale na jezdnię północną i południową) w woj. opolskim. Konieczność przeprowadzania sukcesywnych remontów to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Modernizacja to przede wszystkim poprawa warunków jazdy, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady i wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA