REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na wykonanie projektu rozbudowy DK78 Przeczyce – Siewierz

22 kwietnia 2020 roku katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie rozbudowy drogi krajowej nr 78 od Przeczyc do Siewierza o długości 3,95 km.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Najniższą cenę (831 849,00 zł) zaproponowała firma GRAMAR z Lubińca. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 095 000,00 zł brutto.

Kryteria oceny i termin składania ofert


Oprócz ceny, przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Termin realizacji usługi


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 91 miesięcy, na co składa się:
– 13 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
– 8 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
– 70 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Lokalizacja inwestycji

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja znajduje się w środkowej części woj. śląskiego, w powiecie będzińskim, na terenie gminy Mierzęcice i Siewierz. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 78, na odcinku Przeczyce – Siewierz, od km 98,585 do km 102,532.

Podstawowe cele inwestycji to:

– dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś,
– poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego,
– poprawa warunków komunikacyjnych.

Kalendarium

5 marca 2020 r. – ogłoszenie przetargu.
22 kwietnia 2020 r. – otwarcie ofert.
czerwiec 2020 r. – planowane dokonanie wyboru oferty.
III kwartał 2020 r. – planowane zawarcie umowy.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA