REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na zaprojektowanie obwodnicy Ciechanowa

5 lutego GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie 16 km obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W przetargu wpłynęło 7 ofert.

 
Do tej pory GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska, a na budowę obwodnicy Pułtuska toczy się postępowanie przetargowe. Dla sześciu kolejnych obwodnic – Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego, Zwolenia – toczą się prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji wariantowego przebiegu tras.

Najniższą ofertę na kwotę 4 157 400,00 zł złożyła firma S.T.I. Polska. Budżet GDDKiA: 4 762 314,00 zł.

Pozostałe oferty:
4 264 656,00 zł, Multiconsult Polska,
4 599 831,00 zł, Value Engineering,
4 684 707,30 zł, konsorcjum firm: TPF (lider) TPF Getinsa Euroestudios (partner),
4 710 900,00 zł, konsorcjum firm: MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP (partner),
5 029 244,00 zł, Mosty Katowice,
5 658 000,00 zł, IVIA.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu  następujących kryteriów:
- zespół projektowy – 18 proc.,
- zespół środowiskowy – 10 proc.,
– zespół geologiczny – 6 proc.,
– liczba wizji lokalnych – 6 proc.,
- cena – 60 proc.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej  zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na 2024 r.

Zakres prac


Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Zakładamy, że obwodnica powstanie w nowym śladzie DK60 jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Zostanie zaprojektowana po południowej stronie miejscowości. Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Ciechanowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i  zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie.

Inwestycja poprawi również warunki i  bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Jednocześnie zachowane zostaną wymogi ochrony środowiska, zdrowia i  życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA