REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na dostosowanie byłego przejścia granicznego w Olszynie do parametrów autostrady

Wczoraj Zielonogórski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na dostosowanie byłego przejścia granicznego w Olszynie do parametrów autostrady. Wpłynęły 3 oferty.

Rysunek: GDDKiA O/Zielona Góra
Rysunek: GDDKiA O/Zielona Góra
Na zadanie zaplanowane do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” wpłynęły 3 oferty.

Oferty zostały złożone przez:
– Budimex SA – 110 324 187,03 zł;
– Max Bögl Polska Sp. z o.o. – 70 971 310,97 zł;
– Przedsiębiorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o. o. – 66 666 000,00 zł.

Wszystkie trzy przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, tj. 44 866 201,36 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa DK18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok. 1,542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

Inwestycja ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz poprawienie stanu nawierzchni na odcinku drogi krajowej nr 18 stanowiącym fragment III transeuropejskiego, drogowego korytarza transportowego w ciągu drogi międzynarodowej E36. Przedmiotową trasę, przebiegającą od Berlina do węzła Krzyżowa (skrzyżowanie autostrad A4 i A18), stanowią po stronie niemieckiej autostrady A13 i A15, a po stronie polskiej droga krajowa nr 18 i autostrada A18 odc. Golnice – Krzyżowa.

Tekst i rysunek: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA