REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na przebudowę DK22 granica województwa – Jastrowie

Poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 22 od granicy województwa do Jastrowia. W przetargu wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. z ceną 29.573.719,48 zł brutto, najdroższą ofertę złożyła Eurovia Polska S.A. za kwotę 39.170.569,09 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 38.093.727,56 zł brutto.

W ramach zadania zostanie przebudowany prawie 15 kilometrowy odcinek DK22. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Prace na długości prawie 15 km będą obejmowały:
– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi,
– remont poboczy,
– remont istniejących skrzyżowań (z wydzieleniem pasów lewoskrętów),
– remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych,
– remont nawierzchni zjazdów,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– montaż stalowych barier ochronnych.

Korzyści, jakie wynikną z prac budowlanych to między innymi poprawa komfortu i płynności jazdy, a tym samym zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA