REKLAMA
Drogi Wiadomości

PEUiM z kontraktem drogowym w Białymstoku

Spółka PEUiM (Grupa Trakcja) pozyskała kontrakt na przebudowę fragmentu ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską.

Kontrakt przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz ułożenie nowej z zachowaniem dotychczasowego przebiegu drogi. Ulica zostanie także poszerzona, celem uzyskania dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Powstaną zatoki autobusowe oraz zjazdy. Wzdłuż nowej trasy zostaną wybudowane chodniki oraz ścieżki rowerowe. W ramach zadania zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie uliczne. Kontrakt przewiduje również przebudowę sieci elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych – ulica jest drogą wylotową w kierunku Augustowa – oraz lepszego skomunikowania centrum miasta z sąsiadującymi dzielnicami.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktu to 12 mln zł netto.

Autor: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA