REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK wybudują miejsca lęgowe dla mew w Gdańsku

PLK ogłosiły przetarg na budowę miejsc lęgowych dla mewy siwej. Miejsca lęgowe powstaną w Gdańsku obok nowego mostu kolejowego na Martwej Wiśle. Szacowany koszt zadania to 82 tys. zł.

Nowy most na Martwej Wiśle zapewnia sprawny przewóz towarów koleją do gdańskiego portu. Pociągi jadą szybciej i mogą przewozić cięższe ładunki. Wzrosła przepustowość linii dzięki budowie drugiego toru. Transport kolejowy dogodniej obsługuje potrzeby portu. Inwestycja uwzględniała także potrzeby środowiska – szczególnie chronionych gatunków ptaków.

Już podczas inwestycji PLK przygotowały tymczasowe podesty jako zastępcze lęgowiska dla mew. Zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, ogłoszono też przetarg na budowę stałych miejsc lęgowych. Siedliska powstaną w tym roku pomiędzy mostem drogowym i kolejowym. Platforma o powierzchni ok 30 m2, pokryta m.in. gałęziami i osadzona na słupach ok. 1,5 m nad wodą, będzie zapewniała dobre warunki lęgowe. Martwa Wisła została uznana za jedno z trzech ostatnich w województwie pomorskim miejsc gniazdowania mewy siwej. Szacowany koszt zadania to 82 tys. zł.

W okolicy podpór mostu nad Martwą Wisłą wybudowane zostały też specjalne dwumetrowe przejście dla zwierząt pod torami. Podobne przejścia dla są również na innych mostach na linii między stacją Pruszcz Gdański a Gdańsk Port Północny.PLK – inwestycje zgodnie z ochroną środowiska


– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już na etapie przygotowania inwestycji analizują oddziaływanie kolei na florę i faunę. Również w trakcie prac ograniczane jest oddziaływanie na otoczenie przez stosownie odpowiednich zabezpieczeń, specjalnych technik pracy, wygradzania terenów siedlisk oraz stosowania ściśle określonych terminów prac – np. poza okresem lęgowym, a także prowadząc roboty budowlane pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym w zakresie dostosowanym do potrzeb (np. ornitologicznym, chiropterologicznym czy innym) –
mówi Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że linie kolejowe pozwalają na swobodną wędrówkę zwierząt. W pobliżu tras, gdzie ruch pociągów jest częstszy, PLK stosują dźwiękowe systemy ochrony zwierząt. Urządzenia przed przejazdem pociągu emitują ostrzegawcze głosy zwierząt, ograniczając wtargnięcia na tory i ryzyko kolizji. Powstają także przejścia dla zwierząt nad lub pod torami tzw. „ekodukty”. Również obiekty inżynieryjne, wiadukty, mosty i przepusty – mają przygotowane „ścieżki” dla zwierząt.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA