REKLAMA
Drogi Wiadomości

PORR dokończy robót drogowych na obwodnicy Wałcza

Szczeciński Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki PORR jako najkorzystniejszą w przetargu na dokończenie robót drogowych na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Wartość prac to 87,3 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do 5 miesięcy. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy mogli podpisać umowę.

Roboty na jezdniach głównych


Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie wykonana część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

Dokończenie robót na obwodnicy


Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych dla pozostałych przetargów. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku. 

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA