REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Powstanie rondo na granicy Skawiny i Krakowa

17 marca 2021 r. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 44 na granicy Skawiny i Krakowa. Skrzyżowanie zostanie zastąpione dużym rondem.

 
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wczoraj, 17 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, burmistrza Skawiny Norberta Rzepiski i dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie Tomasza Pałasińskiego. Podczas briefingu wojewoda przekazał decyzję inwestorowi.

– Rondo w Skawinie to bardzo ważna inwestycja zarówno dla krakowian, jak i dla Mieszkańców Skawiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Krakowa. Jej realizacja usprawni przepustowość wjazdu i wyjazdu do i z Krakowa. Co istotne, poprawi ona nie tylko komfort poruszania się po tym odcinku, ale też bezpieczeństwo – i kierowców, i pieszych –
mówił wojewoda Łukasz Kmita.Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 – 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i Obwodnica, klasy technicznej GP) z drogą gminną – ‘Starodroże’ DK nr 44 (ul. Krakowska, klasy technicznej Z) w km 106+663 i budową drogi gminnej nr 600947K (klasy technicznej D) na odcinku od km 0+000 do km 0+171,50 oraz przebudowa drogi gminnej nr 603511 K (ul. Wapowskiego, klasy technicznej L)”. Częścią prac będzie rozbudowa sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej.- Bardzo wiele osób zaangażowało się w powstanie tego projektu. Do realizacji tej inwestycji prowadziła długa droga. Dziękuję Panu Wojewodzie za wydanie „ZRID-u”. Jestem przekonany, że Mieszkańcy Skawiny będą zadowoleni z budowy bezpiecznego ronda turbinowego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania –
mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.- Dziękuję Panu Wojewodzie i jego służbom za sprawne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To już kolejny „ZRID” dla naszego oddziału GDDKiA. Pozwoli to na przebudowę tego niewydolnego skrzyżowania na styku nowo wybudowanej obwodnicy Skawiny z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg –
mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Inwestycji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą się już rozpoczynać.

Tekst: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA