REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Poznaliśmy zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego

4 grudnia w Warszawie zaprezentowano zarząd spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Członkami zarządu zostali Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak, Michał Wrona. Prezesem zarządu jest Jacek Bartosiak.

Członkami zarządu zostali Dariusz Sawicki, który kierował będzie planowaniem i realizacją komponentu lotniczego inwestycji, Piotr Malepszak odpowiadający za budowę infrastruktury kolejowo-drogowej oraz Michał Wrona do którego kompetencji będą należały kwestie finansowe spółki. Na czele spółki Centralny Port Komunikacyjny zawiązanej 12 października stoi Prezes Zarządu Jacek Bartosiak. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 listopada 2018 r. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacji programu inwestycyjnego – największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

– Zarząd spółki, której zadaniem będzie zbudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest złożony z fachowców. To gwarantuje ściśle ekspercki dialog z rynkiem. CPK będzie projektem, który będzie na siebie zarabiał. To wielkie wyzwanie, ale i wielka szansa rozwojowa –
powiedział wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy CPK Mikołaj Wild.

– Czeka nas ogrom pracy. Zespół, który będzie zarządzał procesem inwestycyjnym muszą tworzyć eksperci. Pokładam w moim zarządzie duże zaufanie –
powiedział Jacek Bartosiak, Prezes Zarządu CPK.

Dariusz Sawicki – Członek Zarządu ds. Komponentu Lotniczego CPK

W CPK będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Dariusz Sawicki ma osiemnastoletnie doświadczenie w zakresie m.in. planowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi lotnisk na całym świecie. W swojej karierze był związany m.in. ze Star Alliance i PLL LOT. Prowadził też własną firmę konsultingową, zajmującą się doradztwem w zakresie planowania i zarządzania lotniskami. Jest również wykładowcą na kierunkach lotniczych.

– Centralny Port Komunikacyjny to bardzo złożony i skomplikowany, ale przy tym emocjonujący projekt. Cieszę się, że mogę być jego częścią i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rzecz zaplanowania i budowy największego lotniska w Polsce –
powiedział Dariusz Sawicki. – Uczestnicząc w rozbudowie London Heathrow miałem szansę nauczyć się i poznać anglosaską szkołę planowania portów lotniczych. Powszechnie uważana jest ona za jedną z najlepszych na świecie, a planiści, architekci, inżynierowie z Wielkiej Brytanii aktywnie uczestniczą w największych projektach lotniskowych na świecie. Bazując na takich wzorcach chciałbym, aby nowe lotnisko było rozsądnie zaplanowane, dobrze wykonane, wygodne dla pasażerów i efektywne dla linii lotniczych. Tak by wniosło trwałą wartość w system transportowy kraju i świadczyło o dobrze zainwestowanych pieniądzach – dodaje.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu ds. Komponentu Kolejowego CPK

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008-2016 zatrudniony był w PKP Polskie Linie Kolejowe SA na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011-2015 czy przygotowaniu infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.

– Rozbudowa szlaków kolejowych to kluczowy element założeń CPK. Połączenia, które powstaną przy okazji realizacji tej inwestycji przeniosą Polaków na nowy poziom gospodarczy i społeczny. Gęstość sieci kolejowej w naszym kraju pozostawia obecnie wiele do życzenia. W Polsce istnieje 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Inwestycje CPK będą dla nich bramą na świat –
powiedział Piotr Malepszak. – Inną, nie mniej ważną sprawą jest zapewnienie spójności przyszłych inwestycji, prowadzonych w nowych śladach, z istniejącą infrastrukturą, która jest modernizowana oraz rewitalizowana w celu zapewnienia wysokiej przepustowości linii kolejowych. Kluczowym elementem będzie tutaj projektowanie rozwiązań z myślą o wzroście ruchu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego – podkreślił Malepszak. Znaczące zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym jest celem nadrzędnym komponentu kolejowego w projekcie CPK.

Michał Wrona – Członek Zarządu ds. Finansów CPK

Przez blisko 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną i prowadził strategiczne projekty przy przygotowaniu spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także transakcji fuzji i przejęć oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych firm z różnych sektorów. Realizował transakcje dla polskich przedsiębiorców, wiodących funduszy private equity oraz Skarbu Państwa przy transakcjach prywatyzacyjnych. Odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracował w domu maklerskim UniCredit CAIB Poland, a następnie w Pekao Investment Banking na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania i Nowych Emisji.

– Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wymagająca ogromnych nakładów finansowych, jednak dająca przy tym olbrzymi zwrot dla całej polskiej gospodarki. Projekt jest wielowymiarowy, obejmujący swoim zasięgiem zarówno port lotniczy, jak i wiele inwestycji towarzyszących, w tym budowę infrastruktury kolejowo-drogowej. To powoduje, że możemy wykorzystać różne formy finansowania tych projektów. Już na tak wstępnym etapie obserwujemy wśród inwestorów duże zainteresowanie CPK –
stwierdził Michał Wrona.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się także do grona spółek strategicznych z punktu widzenia interesów państwa. Została wpisana na listę podmiotów, których akcje Skarbu Państwa nie mogą być zbyte. Na tej liście są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA czy KGHM Polska Miedź SA. Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną.

W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA