REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Iwanowice

Wczoraj w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w gminie Iwanowice” w kwocie 1.087.878,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2 067,40 mb i podłączenie do niej 47 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 10 293,00 m³/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – działający na podstawie pełnomocnictwa Nr OR-012-31/18 z dnia 31 lipca 2018 r., udzielonego przez Witolda Kozłowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Joanny Domajewskiej.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA