REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Program inwestycji dla modernizacji DK47 Nowy Targ – Szaflary

3 stycznia 2023 r. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji obejmujący modernizację DK47 na odc. Nowy Targ – Szaflary. Podobny program dla odc. Szaflary – Zakopane został zatwierdzony w 2022 r.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

W ciągu zakopianki powstanie także dwujezdniowa droga krajowa o parametrach drogi ekspresowej między Rabką a granicą polsko-słowacką w Chyżnem.

Realizujemy kolejne inwestycje poprawiające komunikację w regionie Podtatrza. Zakopianka jest najważniejszą z nich. Budowa drogi o parametrach drogi ekspresowej od Rabki-Zdroju do Chyżnego oraz poprawa przepustowości między Nowym Targiem a Zakopanem to wielkie wyzwania. Będzie to możliwe po zakończeniu żmudnych procesów przygotowawczych, które właśnie rozpoczynamy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Drogi krajowe nr 7 i 47 oraz droga ekspresowa S7 stanowią główną arterię komunikacyjną województwa małopolskiego na osi północ-południe. Zapewnia bezpośrednie połączenie m.in. południowej części Małopolski z autostradą A4. Na południe od Krakowa ta droga to tzw. zakopianka – trasa łącząca Kraków z Zakopanem. Od Rabki-Zdroju do Zakopanego trasa przebiega w ciągu drogi krajowej nr 47. Jest to jedna z najmocniej obciążonych dróg krajowych w Polsce.

Obecnie kierowcy mogą korzystać z drogi ekspresowej S7 na trasie od Myślenic do Rabki-Zdroju. 12 listopada 2022 r. został oddany do użytkowania tunel drogowy. Ponad 2 km obiekt wydrążony pod górą Luboń Mały powstał w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój.

Początkiem trasy S7 na południe od Krakowa był oddany w latach 2006-2008 odcinek Myślenice – Pcim o długości 12 km, który został w 2009 r. uzupełniony o obwodnicę Lubnia o długości 4 km. W 2019 r. i 2021 r. zostały ukończone kolejne odcinki S7 o łącznej długości 12 km pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem.

Obecnie w realizacji jest dwujezdniowa droga krajowa nr 47 klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem. W ramach odcinka o długości 16,1 km zaplanowano m.in. budowę 4 węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektów inżynieryjnych. Zakończenie tej inwestycji przewidziano na lipiec 2024 r.

Optymalizacja przepustowości DK47 na odc. Nowy Targ – Szaflary

3 stycznia 2023 r. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla zadania obejmującego odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 6,7 km, na którym planowane jest wzmocnienie nawierzchni do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dodatkowych pasów ruchu, przebudowę zjazdów i skrzyżowań oraz budowę chodników, ekranów akustycznych i kanału technologicznego. Modernizacja DK47 Nowy Targ – Szaflary wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu podróżnych na zakopiance.

Prace budowlane w ramach tego zadania przypadną na lata 2028-2030. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Programie rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku.

17 stycznia 2022 roku Minister Infrastruktury uzgodnił Program inwestycji dla optymalizacji przepustowości DK47 na odc. Szaflary – Zakopane. Dla tego odcinka w październiku 2022 roku GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe, a 28 grudnia 2022 roku poinformowała o wyborze  najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dwujezdniowa DK7 Rabka-Zdrój – Chyżne

Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP (główna przyspieszona, na parametrach drogi ekspresowej) została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Realizacja trasy o długości ok. 35 km jest planowana w nowym korytarzu.

Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Program inwestycji obejmuje prace przygotowawcze o wartości 80 mln zł. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie elementów Koncepcji programowej. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest na 2027 r.

Dotychczas w ramach studium korytarzowego opracowano 9 wariantów przebiegu drogi, z których 4 zostały zarekomendowane do dalszych prac.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA