REKLAMA
Drogi Wiadomości

Projekty drogowe na pograniczu Polski i Słowacji

Wiceminister rozwoju A. Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu drogowego w programie Polska-Słowacja. Ponad 5,4 mln euro otrzyma projekt „Tatry łączą” realizowany przez Żyliński Kraj Samorządowy oraz Województwo Małopolskie.

– Inwestycje w projekcie połączą polskie Podhale ze słowackimi tatrzańskimi miejscowościami Oravice oraz Zuberec i stworzą korzystne warunki dla rozwoju turystyki. Dzięki nowym inwestycjom drogowym poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne, a drogę od granicy słowackiej do Zakopanego czy Jabłonki pokonamy szybciej i w bardziej komfortowych warunkach – powiedział Adam Hamryszczak.

Żyliński Kraj Samorządowy oraz Województwo Małopolskie zmodernizują ponad 12 km dróg. Po stronie polskiej zaplanowano modernizację drogi wojewódzkiej nr 958 biegnącej wzdłuż granicy ze Słowacją na 4 odcinkach o łącznej długości ponad 6 km. Po stronie słowackiej dzięki przebudowie prawie 6 km region Orawy zostanie skomunikowany z Liptowem. Drogi zostaną oddane do użytku mieszkańców w październiku 2019 r.

Dotychczas Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju) podpisała 10 umów na projekty z obszaru transportu. Obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do zawarcia kolejnej umowy drogowej.

W marcu i kwietniu 2018 r. rozpoczną się konkursy na projekty z obszaru transportu multimodalnego oraz edukacji. Dostępne środki to odpowiednio 6,2 mln euro i 9 mln euro z EFRR.

Autor: Ministerstwo Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA