REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Protesty na DK19 i S8

Drogowcy informują, że w związku zaplanowanymi na dzisiaj protestami na DK19 w województwie podkarpackim i S8 w województwie podlaskim kierowcy powinni się spodziewać utrudnień w ruchu.

GDDKiA współpracuje z Policją w celu zminimalizowania utrudnień dla użytkowników dróg. GDDKiA oznakuje drogi tablicami informującymi kierowców o możliwości objazdu zablokowanego odcinków.

DK19 w woj. podkarpackim

Informujemy o zgłoszeniu 3 zgromadzeń mieszkańców gminy w Strzyżowie tj.:
– DK19 w m. Baryczka rejon przejścia dla pieszych 219/3 km,
– DK19 w m. Niebylec rejon przejścia dla pieszych 222/0 km,
– DK19 w Lutczy rejon przejścia dla pieszych obok szkoły podstawowej 228/9 km,
które mają odbyć się 26 kwietnia (piątek) w godz. 16.00-18.00 (zgromadzenia te są zorganizowane na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach). Uczestnicy zgromadzenia będą blokować drogę poprzez korzystanie z przejść dla pieszych.

Oddział GDDKiA w Rzeszowie wykona doraźne oznakowanie drogi krajowej nr 19 tablicami informującymi kierowców o możliwości objazdu zablokowanego odcinka. GDDKiA ściśle współpracuje z Policją i Zarządem Dróg Powiatowych w Strzyżowie, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

DK8/S8 w woj. podlaskim

W województwie podlaskim w rejonie miejscowości Porosły-Kolonia na drodze ekspresowej S8 planowane jest zgromadzenie publiczne. Miedzy godziną 12:00 a 13:00 przedsiębiorcy i mieszkańcy niezadowoleni z projektu układu komunikacyjnego obsługującego ich firmy i nieruchomości będą chodzić po jedynym objeździe budowy (łączącym się z DK8), całkowicie blokując ruch z Warszawy do Białegostoku i z Białegostoku do Warszawy.

Mimo, że protest odbędzie się na inwestycji realizowanej przez miasto Białystok i na granicy miasta, to jednak wpłynie on znacząco na sytuację na drodze ekspresowej S8 Warszawa – Białystok oraz pozostałych drogach krajowych (DK8, DK65), łączących się w Białymstoku na tzw. Trasie Generalskiej.

W związku z powyższym GDDKiA będzie informowała o blokadzie na znakach zmiennej treści na odcinku Jeżewo – Białystok oraz na mobilnych tablicach zmiennej treści – jednej wysuniętej kilka kilometrów przed Jeżewem (dla kierunku Warszawa – Białystok), a drugiej ustawionej na DK8 w rejonie Korycina, dla kierunku Augustów – Białystok.

Kierowcom samochodów ciężarowych zalecamy przeczekanie godziny protestu na parkingach, kierowcom samochodów osobowych korzystanie z układu dróg lokalnych (np. wojewódzkich) prowadzących do Białegostoku.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA