REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie obiektów w ciągu S5 Poznań – Wronczyn

10 czerwca 2020 r. poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg dotyczący dokończenia robót na obiektach inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszystkich pozostałych brakujących robót w obszarze linii rozgraniczających drogę ekspresową dotyczących obiektów inżynierskich.

W ramach umowy wykonawca dokończy obiekty inżynierskie w pasie drogi ekspresowej S5:
– PG-2 – przejazd gospodarczy pod drogą ekspresową, w ciągu drogi gminnej 330021P nr,
– WE-3 – wiadukt ekologiczny dla dużych i średnich zwierząt zlokalizowany nad S5 oraz drogą gminną nr 225105P,
– WD-4 – wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 2402P,
– MS-5 – most drogowy zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej, nad kanałem Trzcielińskim i przejściem dla zwierząt,
– MS-6 – most drogowy zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej, nad kanałem Trzcielińskim i przejściem dla zwierząt,
– MS-7 –  most drogowy zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej, nad rzeką Samica Stęszewska i przejściem dla zwierząt,
– PG-8 – przejazd gospodarczy pod drogą ekspresową, w ciągu pieszo-rowerowym nr 4,
– WD-9 – wiadukt drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306,
– WD-13 – wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej nr 330003P,
– PZ-13a – przejście dla dużych i średnich zwierząt zlokalizowane pod drogą ekspresową,
– WD-14 – wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej nr 330002P,
– KP-15 – kładka dla pieszych łącząca dwa MOPy: I „Wronczyn” i I „Zamysłowo”, przebiegająca nad drogą ekspresową,
– WD-16 – wiadukt drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań

Termin składania oraz kryteria wyboru ofert:
– Cena – 60%,
– Skrócenie terminu realizacji zadania – 27%,
– Główny Specjalista ds. technologii i materiałów – 12%,
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1%.

Termin składania ofert został wyznaczony na 10 lipca br. do godz. 10:45.

Maksymalny termin realizacji  to 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Może on  jednak ulec skróceniu do 5 miesięcy.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące budowy MOP Zamysłowo oraz Wronczyn.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Źródło: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA