REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Srocka

Łódzki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę obwodnicy Srocka w ciągu dróg krajowych nr 12 i 91. To od dawna wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja. Pozwoli ona na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zatłoczonego centrum Srocka, a tym samym skróci czas przejazdu, poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Grafika: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Co się jeszcze zmieni

Nowa droga ominie Srock od strony zachodniej. Będzie miała nieco ponad 3,7 km długości i jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu, z których każdy będzie miał 3,5 metra szerokości. Zaliczona zostanie do dróg klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) i będzie mogła przenosić ruch najcięższych pojazdów, o nacisku 11,5 tony na oś. Dzięki temu pozwoli wyprowadzić z ciasnego i zatłoczonego centrum miejscowości ciężki ruch tranzytowy, który ze względu na sąsiedztwo autostrady A1 i drogi ekspresowej S8, a także licznych centrów logistycznych, jest w tym miejscu wyjątkowo intensywny.

Obwodnica będzie wspierała autostradę

Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego ze Srocka, to nie jedyna korzyść z budowy obwodnicy. Jej północny kraniec, znajdujący się w odległości około kilometra od węzła Tuszyn na przecięciu autostrady A1 z DK12/91, zwieńczony zostanie rondem. To bardzo istotny element uzupełniający brakujące relacje skrętne na wspomnianym węźle. Pozwoli jadącym od strony Głuchowa zawrócić i wyjechać na autostradę A1 w kierunku Gdańska, co dotychczas było niemożliwe. Znacznie poprawi to układ komunikacyjny, zwłaszcza, że wokół są prężenie rozwijające się tereny inwestycyjne.

Co i kiedy

Wykonawca na zrealizowanie zadania będzie miał 34 miesiące od podpisania umowy, w tym 17 miesięcy na prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Należy podkreślić, że w przypadku robót budowlanych, do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Wybór wykonawcy powinien nastąpić na początku 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA