REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na KP dla S74 w woj. świętokrzyskim

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla 3 odcinków drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim.

To oznacza, że dokumentacja niezbędna do późniejszego zaprojektowania i budowy drogi opracowana zostanie dla odcinków S74 o łącznej długości 100 km.

W październiku GDDKiA ogłosiła przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla następujących odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości 63 km:
– Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, długość 16,4 km,
– Cedzyna – Łagów, długość 32 km,
– Łagów – Jałowęsy, długość 14,5 km.

Ponadto dobiegła końca procedura przetargowa na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka granica województwa łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W sumie koncepcje programowe opracowane zostaną dla czterech świętokrzyskich odcinków S74 o łącznej długości ponad 100 km.

Informacje o inwestycjach:
S74 odcinek Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 16,4 km, biegnący po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy stanowiący obejście miejscowości Mniów, Miedziana Góra. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową), 2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych; budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

S74 odcinek Cedzyna – Łagów

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 3 węzły drogowe w radlinie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

S74 odcinek Łagów – Jałowęsy

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi ekspresowej S74, miejsce obsługi podróżnych. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy włączy się w planowaną obwodnicę Opatowa.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA