REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Raport z budowy obwodnicy Sanoka

Wykonawca obwodnicy Sanoka prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. Na 7 km odcinku obwodnicy powstaje m.in.: 12 obiektów inżynierskich. Zakończenie wszystkich prac planowane jest końcem 2019 r.

Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Aktualnie Wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania, a także roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiornika retencyjnego, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej i linii niskiego napięcia.

Prowadzone są także roboty mostowe:
– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, mury z gruntu zbrojonego, montaż krawężników oraz desek gzymsowych, wykonanie stożków i kap chodnikowych,
– most drogowy MD-10: montaż krawężników oraz desek gzymsowych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie płyty przejściowej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
– most drogowy MD-2: montaż krawężników oraz desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych,
– most drogowy MD-5: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych, wykonanie papy pod kapy chodnikowe, montaż dylatacji, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
– most drogowy MD-5A: przygotowanie podłoża pod izolację z papy, wykonanie hydroizolacji z papy na UN oraz płycie przejściowej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
– przepust PP-6.1E: wykonanie gzymsów, wykonanie fundamentu pod bariery,
– przepust PM-10: wykonanie fundamentu pod bariery,
– most drogowy MD-6: mury z gruntu zbrojonego; płyta odciążeniowa, zasypka konstrukcyjna;
– przepust PM-2.1 wykonanie gzymsów,
– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie papy pod kapy chodnikowe, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej,
– most drogowy MD-7: montaż kotew wklejanych, płyta przejściowa, wykonanie stożków, montaż desek gzymsowych i krawężników,
– wiadukt drogowy WD-4: montaż dylatacji, wykonanie hydroizolacji z papy na UN oraz płycie przejściowej,
– wiadukt drogowy WD-3: Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości 139 909 727,58 PLN, została podpisana 9.02.2016 r. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung & Co. KG. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA