REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Raport zintegrowany PKP CARGO

Grupa PKP CARGO ogłosiła raport zintegrowany za 2017 rok. To pierwszy taki dokument w historii przedsiębiorstwa.

Raport, który nosi tytuł „PKP CARGO. Kolej na sukces” został opublikowany w wersji on-line na stronie http://raportzintegrowany2017.pkpcargo.com/pl. Dokument zawiera wiele różnych informacji dzięki czemu pokazuje w sposób przekrojowy działalność Grupy, przybliża specyfikę jej pracy i funkcjonowania na rynku, demonstruje, jak PKP CARGO przekłada zasoby ludzkie i materialne na wyniki i wartości. To wysiłek ludzi, ich codzienne zaangażowanie w realizację strategii Grupy powodują, że pozostajemy liderem na rynku kolejowego cargo w Polsce i jesteśmy jednym z największych przewoźników w Unii Europejskiej.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., zwraca uwagę na ogromne znaczenie tego dokumentu. – Raport zintegrowany, który publikujemy po raz pierwszy, pokazuje w sposób kompleksowy działalność Grupy PKP CARGO, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również w sferze pracowniczej, społecznej i środowiskowej, gdzie realizujemy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Czesław Warsewicz. – Niewiele jest spółek w Polsce, które publikują raporty zintegrowane i cieszę się, że w tym gronie znalazła się i nasza Grupa, udowadniając, że podnosimy standardy przejrzystości i komunikacji ze wszystkimi swoimi interesariuszami, zwłaszcza z akcjonariuszami. Jesteśmy jednym z największych towarowych przewoźników kolejowych w Europie, a raport prezentuje też nasz potencjał i możliwości dalszego rozwoju PKP CARGO. Jestem przekonany, że ten rozwój będzie się odbywał z korzyścią dla wszystkich interesariuszy i polskiej gospodarki – podkreśla Czesław Warsewicz.

Raport, z którego mogą korzystać wszyscy nasi interesariusze: akcjonariusze, pracownicy Grupy PKP CARGO, analitycy, ekonomiści, bankowcy, eksperci rynku transportowego i inne osoby zainteresowane naszą działalnością, odzwierciedla dokonania PKP CARGO S.A. i jej spółek zależnych w 2017 roku. Był to rok sukcesów w postaci m.in. nowych kontraktów, realizowania programu inwestycyjnego, podnoszenia wartości Grupy i poprawy efektywności jej funkcjonowania.

Kluczowym przekazem pierwszego raportu zintegrowanego jest pokazanie interesariuszom, w jaki sposób spółka kształtuje i tworzy swoją wartość. – Dołożyliśmy wszelkich starań, aby model kreowania wartości, który jest sercem całego raportu, w sposób jak najbardziej przejrzysty pokazał jak Grupa kształtuje i tworzy swoją wartość. Chcieliśmy również, by zawartość raportu odpowiedziała interesariuszom na kilka podstawowych pytań dotyczących naszej Grupy: co robi? w jakich warunkach funkcjonuje? dokąd chce dotrzeć i w jaki sposób zamierza to zrobić? Mamy nadzieję, że lektura raportu będzie dla czytelników przyjemna, a trudniejsze kwestie bardziej przyjazne – wyjaśnia Monika Chmielewska z Biura Promocji i Relacji Inwestorskich PKP CARGO S.A., która była członkiem zespołu opracowującego raport zintegrowany.

Dokument jest co prawda obszerny, ale dzięki temu, że został przygotowany w wersji on-line, umieściliśmy w nim szereg narzędzi, które ułatwią zapoznanie się z jego treścią. Chodzi m.in. o wewnętrzną wyszukiwarkę, tabele i wykresy do pobrania, interaktywne dane (KPI) pokazane w podziale na sześć kapitałów, a także interaktywny wykresu kursu akcji z naniesionymi najważniejszymi wydarzeniami. Wykres pozwala ponadto na porównanie naszego kursu do wybranych indeksów giełdowych. Inne narzędzia to z kolei interaktywna tabela GRI i centrum logistyczne, dające szybki dostęp do najczęściej odwiedzanych elementów raportu.

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO został oparty o wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz o najnowsze standardy raportowania określone za pomocą wskaźników GRI (Global Reporting Initiative).

Autor: PKP CARGO S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA