REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyło układanie podbudowy bitumicznej na obwodnicy Morawicy

Wykonawca rozpoczął kolejny etap budowy obwodnicy Morawicy w ciągu DK73. W bieżącym tygodniu na pierwszym fragmencie wschodniej jezdni przyszłej obwodnicy układana jest podbudowa bitumiczna.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Etap ten poprzedziły badania odcinka próbnego wykonanego w okolicach Piasecznej Górki.

Zgodnie z harmonogramem realizowane są prace przy budowie obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Wykonawca kontynuuje roboty ziemne w śladzie budowanej wschodniej jezdni obwodnicy. Wykonywane są także prace przełożeniach oraz budowie mediów, czyli sieci kanalizacyjnych, wodociągowych czy teletechnicznych. Na około ¼ długości budowanej jezdni jest już ułożona podbudowa z kruszywa. W Piasecznej Górce wykonany i poddany badaniom został 200-metrowy próbny odcinek podbudowy bitumicznej, na której w przyszłości układane będą dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Układanie warstwy podbudowy bitumicznej planowane jest w listopadzie, w pierwszej kolejności na początkowym odcinku inwestycji. Budowany jest także kanał technologiczny na całym odcinku obwodnicy. Równocześnie wykonywane jest deskowanie pod ustrój nośny kładki dla pieszych w Bilczy. Rozpoczęcie betonowania ustroju nośnego obiektu planowane jest także w listopadzie przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Wykonawca wykonuje prace głównie w śladzie nowej wschodniej jezdni obwodnicy. Przebudowa istniejącej jezdni zachodniej możliwa będzie po przełożeniu ruchu na jezdnię wschodnią.

Inwestycja GDDKiA za około 78 mln złotych realizowana jest od ubiegłego roku w trybie projektuj i buduj, dlatego wykonawca – konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (Lider), Masfalt oraz Drogomex) – najpierw przystąpił do wykonania optymalizacji projektowych i uzyskania dla nich decyzji potrzebnych do kontynuacji robót budowlanych.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Nowa jezdnia powstanie po wschodniej stronie tej istniejącej, a po przełożeniach ruchu prawa jezdnia zostanie przebudowana. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy, a to oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA