REKLAMA
Drogi Wiadomości

STRABAG wyremontuje DK19 Kamień – Górno

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki STRABAG jako najkorzystniejszą przetargu na remont 5 km odc. DK19 Kamień – Górno. Inwestycja o wartości 9 798 756,56 zł zostanie zakończona do 30 września br.

Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Kamień – Górno w km 442+330 – 447+400. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:
– robotach przygotowawczych,
- robotach ziemnych,
- odwodnieniu korpusu drogowego,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- robotach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonaniu elementów ulic.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA