REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zmodernizuje DW 993

30 września 2020 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informującej o inwestycji pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967”.

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działa w roli lidera, a jego słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w kilometrażu 21+475 – 28+967. Poza odnowieniem nawierzchni drogi na długości ponad 7 km, na przedmiotowym odcinku zmodernizowane zostaną także istniejące skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki, pobocza oraz zjazdy. Koszt robót budowlanych wyniesie ponad 9,6 miliona złotych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku, Joanna Bril i Wojciech Zając – Radni Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych oraz Wykonawcy przedmiotowej inwestycji – firmy STRABAG Sp. z o.o. PZDW reprezentował Dyrektor Piotr Miąso, Łukasz Andres – Kierownik Projektu oraz Ryszard Lisowski – Kierownik RDW w Jaśle.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce. Warto zaznaczyć, że analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi wojewódzkiej nr 993 Województwo Małopolskie.

Po stronie słowackiej zmodernizowany będzie odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2021 roku.

Tekst i zdjęcie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA