REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zrealizuje S19 Miejsce Piastowe – Dukla

12 lipca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę o wartości 478,9 mln zł. W ramach realizowanego kontraktu powstanie 10 km odcinek drogi ekspresowej S19 z Miejsca Piastowego do Dukli.

 
Grafika: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Grafika: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Trasa ekspresowa prowadzić będzie do przejścia granicznego z Republiką Słowacką w Barwinku. W ramach projektu powstanie droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m i pasem rozdzielającym wraz z węzłem drogowym „Dukla”. Wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w pobliżu miejscowości Równe. Lokalizacja MOP-ów zapewni możliwość postoju i odpoczynku podróżującym w kierunku Rzeszowa lub Barwinka. Budowana trasa S19 przebiegała będzie w bliskim sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19. Inwestycja będzie częściowo zlokalizowana na obszarze terenu górniczego oraz w pobliżu rzeki Jasiołka. W ciągu drogi powstanie 6 mostów, 3 estakady, 5 wiaduktów i 4 przejścia dla zwierząt. Na węźle drogowym oraz na terenie MOP zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. W ciągu S19 wybudowane będą urządzenia ochrony środowiska, a kolidująca infrastruktura techniczna ulegnie przebudowie.

Inwestycja realizowana będzie w formule „Projektuj i buduj” i zgodnie z harmonogramem, powstanie w 36 miesięcy, nie wliczając 3 okresów zimowych po 4 miesiące.

Droga ekspresowa S19 jest częścią trasy Via Carpatia, która połączy Bałtyk z Morzem Egejskim i Czarnym. Jej długość na ternie Polski wynosi niemal 600 km i skomunikuje największe miasta położone wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej: Białystok, Lublin i Rzeszów. Celem inwestycji jest poprawa dostępności transportowej Podkarpacia, która wpłynie na aktywizację gospodarczą obszaru i makroregionu.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA