REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

TAURON: Prąd popłynie pod ziemią

Ponad 38% linii energetycznych średniego napięcia zostało już skablowanych w TAURON Dystrybucja. Oznacza to zmniejszenie ich awaryjności i podniesienie pewności zasilania dla klientów spółki.

 
Grafika: TAURON
Grafika: TAURON
                    W perspektywie długoletniej TAURON planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe.

Na koniec 2019 roku TAURON Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w TAURONIE średnio o tysiąc kilometrów a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

– Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów –
mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan – dodaje prezes TAURONA.

TAURON Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Uszkodzenia linii napowietrznych powodowane są głównie przez gwałtowne zjawiska pogodowe. Wichury, intensywne burze, czy nawet trąby powietrzne występują w różnych lokalizacjach bez możliwości ich przewidzenia i znalezienia prawidłowości w występowaniu oraz częstotliwości.

Dlatego spółka prowadzi stopniową, równomierną przebudowę sieci na całym obszarze swojego działania. Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. W praktyce, z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania związane z odbudową i rozwojem sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej. W przyszłości jednak tempo przebudowy zależeć będzie głównie od możliwości finansowych, dostępności zasobów, możliwości pozyskania prawa drogi oraz potencjału rynku wykonawców.

– Dla skutecznej realizacji programu przebudowy linii napowietrznych SN na linie kablowe konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania prawa drogi dla inwestycji liniowych –
wyjaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Takie regulacje przyśpieszą realizację inwestycji i mogą jednocześnie korzystnie wpłynąć na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen pozyskania dokumentacji projektowej – dodaje wiceprezes Topolski.

Dla dystrybutora energii zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, TAURON Dystrybucja uwzględnia również inwestycje towarzyszące, takie jak modernizacja układów kompensacyjnych, poprawa uziemień, dobudowa nowych sekcji na stacjach, a w niektórych przypadkach również rozbudowa sieci wysokich napięć.

Skablowanie sieci to nie jedyne działania TAURONU zmniejszające awaryjność sieci i poprawiające niezawodności dostaw energii. Na przestrzeni ostatnich lat ewaluowała również technologia linii napowietrznych SN a więc tych obecnie występujących w naszym krajobrazie najczęściej. Parametry i wytrzymałość linii przebiegających w terenie są sukcesywnie poprawiane poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technologii, przewodów w osłonie i zwiększenie wytrzymałości mechanicznych linii.

Co ważne, zmiany technologiczne spowodowały, że nakłady jednostkowe na budowę linii napowietrznej zbliżyły się do nakładów na budowę linii kablowych. Obecnie, po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, w perspektywie wieloletniej linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. W ich przypadku wyeliminowane lub zdecydowanie mniejsze są koszty i zakres koniecznych wycinek zieleni, koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat. Wszystkie te czynniki powodują, że TAURON dystrybucja sięga coraz częściej po rozwiązania korzystne dla pewności zasilania Klientów, mniej ingerujące w krajobraz a jednocześnie opłacalne w dłuższej perspektywie.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA