REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Trwa budowa obwodnic: Stalowej Woli i Niska oraz Sanoka

Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje o postępie prac na budowie obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły prace na obwodnicy Stalowej Woli i Niska, natomiast na obwodnicy Sanoka prace są kontynuowane.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska rozpoczęła się w połowie maja br. Wykonawca tego 15 km odcinka prowadzi prace w zakresie branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej oraz gazowej.

Wykonawca buduje drogi tymczasowe, porządkuje tereny po rozbiórkach. Prowadzona jest wycinka drzew i odhumusowywanie terenu pod opieką nadzoru przyrodniczego. Wyznaczono do oznakowania miejsca z siedliskami przyrodniczymi. Trwają przygotowania pod wykonywanie obiektów mostowych. Przebudowywane są także gazociągi na liniach kolizyjnych. W prace zaangażowanych jest 84 pracowników oraz 34 maszyny.

Kalendarium:
1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (długość ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
2. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Construcción S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 31 sierpnia 2018 r.
4. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.
5. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

Trwa budowa obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Trwa budowa obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Obwodnica Sanoka

Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. Na ostatnim etapie jest remont ulic w Sanoku: ul. Dworcowej oraz ul. Lipińskiego. Aktualnie Wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp. Wykonywane są roboty brukarskie, podbudowa zasadnicza, pomocnicza i z betonu asfaltowego (AC) oraz warstwa SMA.

Prowadzone są także roboty mostowe:
WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, montaż schodów skarpowych;
MD-2 : montaż schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;
MD-5: montaż desek gzymsowych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków,
MD-5A: wykonanie stożków, wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;
MD-5B: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie);
MD-6: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym;
MD-7: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wiążącej, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;
WD-8: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym;
MD-9: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsow;
MD-10: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach,
PD-13.3E: zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł;
P-6E, P-7E, P-8E – montaż korytek ściekowych;
PD-7.1: wykonanie wykopu pod przepust;
Budowane są także kanały kanalizacji deszczowej, zbiorniki podziemne oraz oświetlenie.

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28
1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.
2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.
3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.
4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN)
5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.
6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.
7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r. (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA