REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa południowego wylotu z Warszawy

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i wprowadzanych ograniczeń, Wykonawcy nie przerywają robót i kontynuują prace na budowach. Wszystkie zadania w województwie mazowieckim są realizowane.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
GDDKiA monitoruje sytuację na wszystkich kontraktach i apeluje o zachowanie bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych.

29 kilometrów nowej drogi w realizacji


Realizowana trasa ekspresowa będzie się rozpoczynała na węźle Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i kończy się na początku istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po 2 pasy ruchu. Dostępność do nowej drogi będzie możliwa poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Trzy odcinki, trzech wykonawców


Inwestycja została podzielona na trzy zadania:
– „A” węzeł Lotnisko – węzeł Lesznowola o długości ok. 6,6 km
Wykonawca: POLAQUA, termin umowny: luty 2020 r. – październik 2022 r., wartość umowy: 457,3 mln zł;
– „B” węzeł Lesznowola – węzeł Tarczyn Północ o długości ok. 14,8 km
Wykonawca: IDS-BUD, termin umowny: sierpień 2017 r. – marzec 2021 r. (rozpatrywane jest roszczenie wykonawcy dotyczące wydłużenia czasu na realizację), wartość umowy: 388,7 mln zł;
– „C” węzeł Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca o długości ok. 7,9 km
Wykonawca: Mota-Engil Central Europe, termin umowny: sierpień 2017 r. – marzec 2021 r., wartość umowy: 203,4 mln zł.

Dzieje się na budowie

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

                            Na wszystkich zadaniach wykonawcy realizują roboty w terenie. Na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Lesznowola, gdzie w połowie lutego 2020 r. podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą (w maju 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą), prowadzone są prace ziemne, odhumusowanie, rozbiórki budynków oraz odcięcia przyłączy gazowych. Na środkowym zadaniu pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ poza nadzorem środowiskowym i archeologicznym, wykonawca usuwa karpy, zabezpiecza drzewa, prowadzi rozbiórki budynków, ogrodzeń, a także zajmuje się robotami branżowymi, czyli usuwa kolizje z urządzeniami podziemnymi. Na ostatnim odcinku, który rozpoczyna się od węzła Tarczyn Północ i kończy na istniejącej obwodnicy Grójca, realizowane są roboty związane z budową nasypów, wykopów, jak i poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. Toczą się zaawansowane roboty mostowe. Wykonawca zajmuje się także pracami brukarskimi, jak i branżowymi (budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia).

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA