REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa budowa S5 Kościan Południe – Radomicko

Zaawansowanie prac na budowie ponad 15 km odcinka drogi S5 Kościan Południe – Radomicko wynosi prawie 50%. Wykonawca prowadzi roboty drogowe w ograniczonym zakresie ze względu na warunki atmosferyczne.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Wykonywane są prace związane z odhumusowywaniem, wykonano rozbiórkę ekranów akustycznych na obwodnicy Śmigla. W zakresie robót mostowych wykonywano prace na 19 obiektach, głównie w zakresie fundamentów, podpór oraz ustrojów nośnych. Obecnie w ramach robót branżowych realizowane są prace związane z przebudowaniem kolizji wodociągowych, energetycznych, gazowych oraz wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia na Węźle Lipno.

Planowany termin udostępnienia w/w odcinka dla kierowców to IV kwartał 2019 roku. Wartość kontraktu to: 303 067 324,77 zł. Inwestycje w systemie „Projektuj i Buduj” realizuje spółka Mota-Engil Central Europe.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Kościan Południe – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.


Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA