REKLAMA
Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa przebudowa mostu w m. Chojnik

Wykonawca rozpoczął kolejny etap prac związany z przebudową istniejącego mostu na rzece Polska Woda w m. Chojnik na DK25. Ruchu został skierowany na drogę objazdową i wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

Drogowcy proszą kierowców o zachowanie ostrożności. Na odcinku którym wykonywane są roboty wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia to IV kwartał br. Koszt przebudowy to ponad 3 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe JAWAL Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest wybudowanie nowego obiektu w tym samym miejscu, który będzie miał formę zbliżoną do istniejącego mostu, przy czym w miejsce konstrukcji dwuprzęsłowej powstanie ustrój jednoprzęsłowy. Na czas budowy powstanie przeprawa tymczasowa po której będzie odbywał się ruch a przebudowa mostu zostanie wykonana przy wyłączeniu obiektu z ruchu.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
– zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wód cieku przed zanieczyszczeniem,
– wykonanie tymczasowego objazdu,
– rozbiórka istniejącego mostu i nawierzchni na dojazdach,
– wykonanie żelbetowych fundamentów i podpór mostu,
– wykonanie przęseł mostu,
– wykonanie płyt przejściowych,
– montaż elementów systemu odwodnienia mostu,
– ułożenie nawierzchni drogi na moście i dojazdach,
– zabezpieczenie koryta cieku,
– umocnienie skarp i stożków,
– rozbiórka tymczasowego objazdu (tymczasowy nasyp drogowy + tymczasowy most),
– profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszanką traw terenu w zakresie inwestycji,
– uporządkowanie terenu pod obiektem.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA