REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa rozbudowa DK38 granica państwa – Pietrowice

W drugim kwartale 2019 r. opolski Oddział GDDKiA planuje zakończyć prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa – Pietrowice o długości ok. 2,75 km.

Trwa rozbudowa DK38, fot. GDDKiA O/Opole
Trwa rozbudowa DK38, fot. GDDKiA O/Opole
Co prawda kierowcy już korzystają z tego odcinka, ale na zasadach tymczasowych. Drogowcy apelują o bezpieczną jazdę. Wciąż jest to plac budowy, a do wykonania pozostało jeszcze położenie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome oraz wykonanie nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym.

Prace przy rozbudowie rozpoczęły się 26 marca 2018 r. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów technicznych, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingu wraz z miejscami postojowymi, zatok autobusowych, przepustów pod korpusem jezdni oraz zjazdów do przyległych działek. Podczas rozbudowy przebudowano również kolidujące sieci: teletechniczną, wodociągową i energetyczną.

Koszt inwestycji to ok. 12,9 mln zł, a jej efektem będzie przebudowa dwóch skrzyżowań w przygranicznych miejscowościach Pietrowice i Mokre Kolonia. Nastąpi wzrost płynności ruchu i poprawa przepustowości drogi, co znacznie wpłynie na poprawę komfortu jazdy kierowców.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA