REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa rozbudowa DW 513 Lidzbark Warmiński – Wozławki

Poziom zaawansowania realizacji drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki na koniec września br. wynosił około 30 proc. Inwestycja koncentruje się na rozbudowie DW nr 513 i jest prowadzona etapami. Wykonawcą inwestycji jest Unibep.

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Całkowita wartość umowy wynosi 145 mln zł netto, a inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Umowa została podpisana 30 marca 2022 roku. Droga, którą rozbudowuje Unibep Oddział Infrastruktury ma 20 kilometrów długości i jest klasyfikowana jako droga klasy G.

Na danym odcinku pracują jednocześnie zespoły zajmujące się różnymi aspektami budowy, takimi jak roboty ziemne, wykończeniowe, bitumiczne, energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i sanitarne. Ta kompleksowość projektu powoduje, że na niektórych odcinkach ułożona jest już nawierzchnia bitumiczna, a na niektórych trwają wzmocnienia podłoża z wykorzystaniem technologii pali betonowych, kolumn piaskowo-żwirowych lub wymian gruntów.

Zaangażowanie ludzi i materiałów w projekcie

Całkowite zużycie materiałów podczas realizacji inwestycji jest znaczące. Na 20-kilometrowym odcinku inwestycji wykorzystywane będą: 680 tysięcy ton materiałów nasypowych, 120 tysięcy ton kruszywa łamanego oraz 90 tysięcy ton mas bitumicznych.

Warto również podkreślić, że przy realizacji pracuje obecnie około 200 osób, w tym 20 osób z kadry inżynierskiej, włączając w to także pracowników podwykonawców.

– W trakcie realizacji projektu zderzyliśmy się z przede wszystkim z konsekwencjami wydarzeń z lutego 2022 roku, które wpłynęły na aspekty finansowe i dostępność pracowników. Ponadto, jak przy większości realizacji komunikacyjnych, pojawiają się znaleziska archeologiczne, zagadnienia projektowe do rozwiązania, a także zmiany w trakcie trwania prac – mówił Robert Sikora, Dyrektor Kontraktu w Oddziale Infrastruktury Unibep.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA