REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Układanie warstwy wiążącej nawierzchni na obwodnicy Morawicy

Rozpoczął się kolejny etap robót bitumicznych na obwodnicy Morawicy. W pierwszych dniach maja warstwa więżącą nawierzchni ułożona została na odcinkach stanowiących ok. 40% długości nowej wschodniej jezdni budowanej drogi.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Wykonawca kontynuuje także układanie podbudowy bitumicznej, która w roku ubiegłym ułożona został na 3/4 długości nowo budowanej wschodniej jezdni. W kwietniu br. wykonany został odcinek próbny warstwy wiążącej czyli przedostatniej warstwy nawierzchni. Równolegle trwają roboty nawierzchniowe na drogach dojazdowych oraz roboty w pasie rozdziału między jezdniami. W związku z budową tam kanalizacji deszczowej na użytkowanej istniejącej zachodniej jezdni obwodnicy wprowadzany jest cyklicznie ruch wahadłowy na kolejnych krótkich fragmentach. Aktualnie roboty takie prowadzone są w Bilczy. Jednocześnie trwają rozbiórki budynków. Na kładce dla pieszych w Bilczy  prowadzone są  prace nawierzchniowe. Obiekt planowany jest do udostępnienia jeszcze w tym roku. Również w tym roku planowane jest przełożenie ruchu na nową wschodnią jezdnię obwodnicy i rozpoczęcie prac przy przebudowie istniejącej jezdni zachodniej. 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

Inwestycja GDDKiA za około 78 mln złotych realizowana jest od 2018 roku w trybie „projektuj i buduj”, dlatego wykonawca – konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa – najpierw przystąpił do wykonania optymalizacji projektowych i uzyskania dla nich decyzji potrzebnych do kontynuacji robót budowlanych. W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Nowa jezdnia powstanie po wschodniej stronie tej istniejącej, a po przełożeniach ruchu prawa jezdnia zostanie przebudowana. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy, a to oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA