REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na przebudowę stacji towarowej Katowice Szopienice Północne

W zeszłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę stacji towarowej Katowice Szopienice Północne. Wartość kontraktu to blisko 100 mln zł za zaprojektowanie i przebudowę stacji.

  
– W dynamicznie rozwijającym się województwie śląskim, kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie towarów. Z Krajowego Programu Kolejowego na terenie województwa prowadzone są inwestycje, które usprawnią przewóz ładunków. Ich celem jest wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Wszystkie obecnie realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wielomiliardowe inwestycje na terenie Śląska usprawniają nie tylko dostępność komunikacyjną dla mieszkańców regionu, ale również przewóz towarów z południa na północ Polski, szczególnie do portów na wybrzeżu. Na Śląsku kolej stanowi bardzo ważny element rozwoju społecznego i gospodarczego –
mówi Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

W ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują stację Katowice Szopienice Północne. Będą wymienione tory i rozjazdy, dzięki czemu pociągi pojadą szybciej – ich prędkość wzrośnie dwukrotnie do 80 km/h. Sprawniejszy przejazd składów towarowych zapewni nowa sieć trakcyjna oraz nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nadzór nad bezpiecznym przejazdem setek pociągów towarowych odbywać się będzie z nowo wybudowanej nastawni na stacji Katowice Szopienice Płn. Prace obejmą także remont obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktu kolejowego przy ul. Lwowskiej w Katowicach. Obiekt zostanie przebudowany. Pod wiaduktem powstanie chodnik i ścieżka rowerowa.

– Na Śląsku kolej odgrywa ważną rolę w przewozie towarów. Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje zwiększają przepustowości ważnych krajowych i międzynarodowych tras towarowych, co zapewnia sprawniejszy przejazd dłuższych i cięższych pociągów z większą ilość ładunków. Inwestycje zwiększają role ekologicznego transportu kolejowego i przynoszą wymierne efekty dla gospodarki –
mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Towary na tory


Efektem prac będzie sprawniejszy przewóz towarów koleją na terenie Katowickiego Węzła Kolejowego. Zwiększy się również przepustowość tras. Między Katowicami a Chorzowem więcej ładunków przewiozą cięższe i dłuższe pociągi, osiągające długość do 750 metrów.

Więcej towarów szybciej i sprawniej wyjedzie także z Górnego Śląska w stronę portów. Wpłynie to na zwiększenie możliwości kolei, jako ekologicznego transportu, na sieci krajowej i europejskiej. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu, co wpłynie na rozwój gospodarki i regionu.

Zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Północne” będzie realizowane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”. Wartość tych prac to ok. 100 mln złotych netto. Prace wykona konsorcjum w składzie: KZN Rail Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „TOR” Sp. z o.o., ELKOL Sp. z o.o., Nowak – Mosty Sp. z o.o. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2023 r.

W ramach tego samego projektu, w styczniu 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych: nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów oraz na linii nr 180 na odcinku posterunek Dorota – Mysłowice Brzezinka o wartości ponad 250 mln złotych. Od czerwca br. prowadzone są prace trasach Bytom – Zabrze Biskupice oraz Zabrze Biskupice – Maciejów.

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło i zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA