REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiemy kto rozbuduje DK78 Kije – Chmielnik

Oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart okazała się najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odc. Kije – Chmielnik. Wykonawca wybuduje też wiadukt nad linią kolejową.

Komisja przetargowa w kieleckim Oddziale GDDKiA uznała za najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart. Wartość oferty to 58,4 mln zł. Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie 19 miesięcy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych. Warunki podpisania umowy z wykonawcą to m.in. brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów.

W ramach inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowe parametry:
– Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
– Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– Kategoria ruchu – KR5;
– Liczba jezdni – 1;
– Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m);
– Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
– Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1,00 m;
– Szerokość chodnika – 2,0 m;

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA