REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wniosek o decyzję środowiskową dla S19 Kuźnica – Sokółka

7 czerwca 2019 r. białostocki Oddział GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na odcinek drogi ekspresowej S19 od Kuźnicy (granica państwa z Białorusią) do Sokółki.

Wniosek obejmuje budowę 17-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Ponieważ jest to przedsięwzięcie kwalifikowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, został sporządzony i dołączony do wniosku Raport oceny oddziaływania na środowisko.

Wariant przewidziany do realizacji, opisany został w raporcie jako wariant 2.2. Obejmuje on budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 17,069 km z obejściem miejscowości Kuźnica po jej północno-zachodniej stronie. Dokumentacja przewiduje budowę 2 węzłów drogowych: Kuźnica i Sokółka Północ oraz m.in. powstanie parkingu buforowego dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną.

Autor: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA